Bedrijven: Health & Safety programma’s

Health Control biedt diverse bedrijfsscreenings programma’s.

  • Het Health Control HEALTH programma (“BLIJF GEZOND!”)
  • Het Health Control SAFETY programma (BE SAFE!”)

Het Health Control HEALTH programma “BLIJF GEZOND!”

Dit programma houdt in dat we diverse “lifestyle” parameters zoals glucose en vetten in het bloed meten. Ook het meten van lengte, gewicht, bloeddruk, BMI en advies met betrekking tot gezonde voeding en beweging behooren tot het programma.

De voordelen voor goede en regelmatige monitoring van deze parameters zijn:

  1. Tijdige signalering van risico’s op chronische ziekten zoals diabetes en hart en vaatziekten
  2. Monitoring, waardoor toekomstig ziekteverzuim kan worden verminderd

Het Health Control SAFETY programma “BE SAFE”

Het SAFETY programma is bedoeld om bedrijven te ondersteunen in hun alcohol/drugsbeleid. Hierbij wordt de urine gescreend op de meest voorkomende drug parameters namelijk: Cocaïne, Marihuana, Amfetamine (Ecstacy), Metamfetamine (Speed) en Opiaten (Heroïne), waarbij gebruik wordt gemaakt van internationaal geldende protocollen.

Ook “Screening op locatie” is mogelijk. De werknemers blijven dan in het bedrijf of op een door de werkgever aangegeven locatie. We spreken met u een dag en een vast tijdstip af, waarop we langskomen om het materiaal in te zamelen en de metingen te verrichten.

Meer informatie? Tel: 420866 of 520700