Patiënten: Praktische informatie

Bloedonderzoek

Als u bij de dokter komt met klachten, kan de dokter u doorverwijzen naar het laboratorium voor bloedonderzoek. Hiermee kan de arts bijvoorbeeld controleren of uw hart, lever, nieren en schildklier goed werken. Ook kan worden vastgesteld of u aan bloedarmoede lijdt, een infectie heeft en of u allergisch bent voor bepaalde stoffen.

De bloedafname

Een medewerker van Health Control N.V. neemt één of meerdere buisjes bloed af via een vena-punctie of neemt één druppel bloed af door middel van een vingerprik.

Na de bloedafname dient de plaats waar geprikt is goed te worden dichtgedrukt. Hierbij zal de medewerker om uw hulp vragen. Ondanks zorgvuldig handelen van onze medewerkers zijn blauwe plekken of nabloedingen niet altijd te voorkomen. Mocht dit zich voordoen en heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot Health Control N.V. of tot uw arts.

Veiligheid

Bij de bloedafname komen onze medewerkers niet in aanraking met uw bloed. Om die reden is het niet noodzakelijk om bij de bloedafname handschoenen te dragen. Ook voor uw veiligheid is dit niet nodig. Soms zullen onze medewerkers ervoor kiezen wel handschoenen te dragen, bijvoorbeeld bij een vingerprik.

Geheimhouding

Wij hebben geheimhoudingsplicht.
Dat betekent dat we uw gegevens nooit kunnen verstrekken aan iemand anders. Uw gegevens zijn bij ons dus veilig.

Nuchter

Dit betekent dat u 8 uur voor de bloedafname niet meer mag eten en drinken. Een slokje water is wel toegestaan. Het innemen van uw medicijnen is geen probleem.

Urine onderzoek

Hiermee kunnen aandoeningen van de nieren of urinewegen en diverse andere aandoeningen in het lichaam worden aangetoond. Gebruik een schoon flesje of vraag een urinepotje aan uw arts of apotheek. U kunt ook op het laboratorium of op een prikpunt een potje vragen om de urine op te vangen.

Ochtendurine

Lever indien mogelijk de eerste ochtendurine in. U dient voor het plassen de geslachtsdelen met water te wassen. Vervolgens plast u een beetje in het toilet en daarna een portie in het urinepotje. Vergeet niet uw naam en geboortedatum op het potje schrijven. Het potje geeft u dezelfde dag samen met het aanvraagformulier af op een prikpunt.

U kunt ook bij ons naar het toilet gaan om te plassen.

Uitslag

Onze uitslagen zijn bijna altijd dezelfde dag bekend. Afhankelijk van de bepalingen worden uitslagen bezorgd, gefaxt, gemaild of opgehaald.